Инфотрейд - счетоводни услуги
Вашият бизнес е в сигурни ръце!

Счетоводно обслужване на физически лица

Home »  Счетоводни услуги и работни заплати »  Счетоводно обслужване на физически лица

Тази услуга е насочена към физически лица (свободни професии, наемодатели, земеделски производители), които извършват дейност по занятие и имат задължение ежемесечно да се осигуряват за своя сметка и отчитат дейността си, като изчисляват и внасят авансов данък на тримесечие. Предлагаме Ви:

  • Регистрация при започване, прекъсване, прекратяване дейност като самоосигуряващо се лице
  • Следене оборота за регистрация по ЗДДС.
  • Обработване на еднодневни трудови договори
  • Подаване месечни осигурителни декларации
  • Изготвяне и подаване на декларация по чл.55 от ЗДДФЛ
  • Попълване и подаване на годишна данъчна декларация в едно с приложенията към нея.
  • Попълване и подаване на годишна декларация Образец 6