Инфотрейд - счетоводни услуги
Вашият бизнес е в сигурни ръце!

Еднократни счетоводни услуги

Home »  Счетоводни услуги и работни заплати »  Еднократни счетоводни услуги

Нашите еднократни счетоводни услуги включват:

  • Годишно счетоводно приключване, включва съставяне на данъчна декларация, годишен отчет до НСИ, комплект годишен финансов отчет за представяне пред Търговския регистър
  • Регистриране на заеми в БНБ и последващо отчитане
  • Изготвяне на статистически отчети и предаването им в Националния статистически институт;
  • Изготвяне на годишни данъчни декларации на физически лица
  • Подготовка и подаване декларации по Закона за местни данъци и такси;
  • Удостоверения и копия на документи, издавани от НАП;
  • Подаване на Декларации и уведомления по чл.15 от Закона за безопасни условия на труд;
  • Подготовка на необходимата документация за Служба по трудова медицина, както и помощ при избор на такава;
  • Регистрация и пререгистрация в Агенция за защита на личните данни;
  • Регистрация по Закона за мерките срещу изпиране на пари;