Инфотрейд - счетоводни услуги
Вашият бизнес е в сигурни ръце!

Други административни услуги

Home »  Административно-правни услуги »  Други административни услуги

  • Публикуване на годишния финансов отчет в Търговския регистър към Агенция по вписванията
  • Консултации относно провеждане на Общо събрание на собствениците на капитала на търговско дружество и изготвяне на протоколи и решения от управляващите органи;
  • Изготвяне на конкретен договор в съответствие с желанията на клиента – договор за покупко-продажба, договор за изработка, договор за заем, дарение, наем и други;
  • Консултации във връзка с процедури по вписване, промяна на обстоятелства и прекратяване на търговец (чрез ликвидация) по Търговския закон;
  • Заявяване и получаване на удостоверения от Търговския регистър, Централния регистър на особените залози и съда за тежести, запори, ликвидация, несъстоятелност и други;
  • Снабдяване с документи и книжа;