Инфотрейд - счетоводни услуги
Вашият бизнес е в сигурни ръце!

Инвестиции в недвижими имоти

Home »  Административно-правни услуги »  Инвестиции в недвижими имоти

  • Изготвяне и сключване на предварителни и окончателни договори за покупко-продажба на недвижим имот, както и прекратяване и разваляне на договори;
  • Дарение или замяна на недвижим имот - правна рамка и организиране на процедурата;
  • Изготвяне на  договори за наем и договори за управление и поддръжка на недвижим имот;
  • Процесуално представителство при извънсъдебно решаване на спорове за сключване, изменение и прекратяване на договори;
  • Процесуално представително и защита по съдебни дела.