Инфотрейд - счетоводни услуги
Вашият бизнес е в сигурни ръце!

Данъчно представителство

Home »  Административно-правни услуги »  Данъчно представителство

  • Представителство пред органите на Национална агенция по приходите, включително и в хода на възложени ревизии и проверки;
  • Възражения срещу ревизионни доклади и актове за нарушения;
  • Обжалване на ревиозионни актове по административен и съдебен ред; експертна оценка на констатациите им;
  • Обжалване на наказателни постановления за установени данъчни нарушения;
  • Регистрация и дерегистрация по различни данъчни режими и закони;