Инфотрейд - счетоводни услуги
Вашият бизнес е в сигурни ръце!

Финансов одит и консултации

Предлагаме на своите клиенти одит на годишни финансови отчети, одит на финансова информация, консултации от счетоводен, данъчен и търговско-правен характер.

  • Одиторски услуги
  • Консултански услуги
  • Структуриране и внедряване на системи за счетоводна отчетност