Инфотрейд - счетоводни услуги
Вашият бизнес е в сигурни ръце!

Структуриране и внедряване на системи за счетоводна отчетност

Home »  Финансов одит и консултации »  Структуриране и внедряване на системи за счетоводна отчетност

Съобразно спецификата на дейността на всеки отделен клиент и целите на управлението, екипът на Инфотрейд подпомага мениджмента при внедряването и управлението на счетоводна система, включително въвеждането на счетоводен софтуер и подбор и обучение на счетоводен персонал. Създава и внедрява правила за система за отчетност и движение на първичните счетоводни документи между отделите (служителите) на дружеството, включително адаптиране на действащата система за отчетност с цел избягване на данъчни рискове, оптимизиране на работния процес в счетоводството и прогнозиране на финансовия резултат.