Услуги

Една важна и главна част на всеки бизнес е воденето на качествено счетоводство. Независимо дали сте едноличен търговец или ограничено отговорно дружество, използването на услуга за външно счетоводство Ви улеснява и Ви позволява да се фокусирате изцяло върху управлението на Вашия бизнес.

Списъкът с услуги, които „Инфотрейд“ ЕООД предлага включва:

  • Текущо счетоводно обслужване
  • Годишно счетоводно приключване
  • ТРЗ счетоводство
  • Финансови и бизнес консултации
  • Одиторски услуги

Потърсете ни за повече информация и уговаряне на консултация.