Инфотрейд - счетоводни услуги
Вашият бизнес е в сигурни ръце!

Цени на счетоводни услуги

Цените на услугите варират в зависимост от конкретно избраните услуги в индивидуалният пакет на всеки един клиент. Базовите цени по дейности са следните:

Счетоводно обслужване за фирми, нерегистрирани по ЗДДС

Вид клиент Пълен абонамент Ограничен абонамент *
До 50 документа на месец 80 лв 40 лв
От 50 до 100 документа на месец 100 лв 60 лв
Над 100 документа на месец 120 лв 80 лв
Годишно приключване 60 лв

Счетоводно обслужване за фирми, регистрирани по ЗДДС

Вид клиент Пълен абонамент Ограничен абонамент *
До 20 документа на месец 150 лв 80 лв
От 20 до 50 документа на месец 200 лв 100 лв
От 50 до 100 документа на месец 300 лв 180 лв
Над 100 документа на месец по договаряне по договаряне
Годишно приключване 100 лв

* Индивидуална оферта, при избор на ограничен абонамент за счетоводно обслужване, съобразена с избраните услуги.
* Посочените цени са в лева и не включват ДДС

Счетоводно обслужване за физически лица – свободни професии, наемодатели, земеделски производители

Вид клиент Без регистрация по ЗДДС Регистрирани по ЗДДС
До 50 документа на тримесечие 60 лв 120 лв
От 50 до 100 документа на тримесечие 80 лв 200 лв
Над 100 документа на тримесечие по договаряне по договаряне

* Посочената цена е за тримесечие и включва изготвянето и подаването на декларация по чл.55 от ЗДДФЛ
* Посочените цени са в лева и не включват ДДС

Еднократни услуги

Вид услуга Цена
Консултации за лица, които не са клиенти с абонамент 30 лв / час
Електронно банкиране 20 лв
Регистрация по система Интрастат и подаване месечни данни 30 лв -100 лв
Вземане/носене документи от/до офис на клиент 10 лв
Проверка от институции (Данъчни проверки) 30 лв
Удостоверения, копия на документи от НАП 10 лв
Данъчен адрес, съгласно чл. 28 ДОПК (таксата е годишна) 200 лв
Годишни декларации на физически лица, коите не са клиенти 40 лв
Годишно приключване на фирми без дейност 100 лв
Годишно приключване на фирми с брой документи до 100 250 лв
Годишно приключване на фирми с брой документи над 100 по договаряне
Декларации, удостоверения по ЗМДТ по договаряне
Подаване на декларация/уведомление по чл.15 от ЗБУТ 20 лв / 10 лв
Регистрация по Закона за защита на личните данни 20 лв
Регистрация по Закона за мерките срещу изпиране на пари 50 лв

* Посочените цени са в лева и не включват ДДС

Личен състав и работни заплати

Брой персонал Цена
Месечна такса, за клиенти ползващи единствено тази услуга по договаряне
До 10 служителя* 10 лв на лице
Над 10 служителя* 6 лв на лице
Над 50 служителя по договаряне

* Клиенти с договор за абонаментно счетоводно обслужване ползват 50 % отстъпка от посочените цени.
* Посочените цени са в лева и не включват ДДС

Здравей, свят!

Добре дошли в WordPress. Това е първата ви публикация. Редактирайте я или я изтрийте, след което започнете да пишете!

Клиенти – Инфотрейд , гр. Пловдив

Инфотрейд – счетоводни услуги
Вашият бизнес е в сигурни ръце!Инфотрейд – Инфотрейд , гр. Пловдив

Инфотрейд – счетоводни услуги
Вашият бизнес е в сигурни ръце!

Ние сме компания с над 10 годишна история. През това време успяхме да спечелим доверието на над 200 компании от малкия и среден бизнес, а също и самоосигуряващи се лица в град Пловдив и близките му населени места. Ние им осигурихме цялостно счетоводно обслужване, напълно съобразено с Българското законодателство.

за нас

 • дългогодишен опит в счетоводното обслужване
 • индивидуален подход и покриване на всички нужди на клиента
 • опит с фирми от всички области на бизнеса
 • разумна цена на предлаганите услуги

прочетете още

Д. Лулчев, Д.Е.С.
(управител на Инфотрейд)

клиенти

123bg.com – STOP

123bg.com е хостинг услуга на

Този хост

www.infotrade.bg

е спрян поради изтичане на валидността на хостинга или постоянно надхвърляне на хостинг параметрите.

За подновяване на хостинг, а също така и за всички останали услуги, моля посетете сайта dom.BG

©2004  info@dom.bg

Инфотрейд ЕООД – финансово-счетоводни и одиторски услуги

Основна насока в развитието на компанията е инвестирането в амбициозни служители. Постоянно търсим отговорни, лоялни и инициативни кадри, които да се присъединят към нашия млад и мотивиран екип. Компанията предлага фирмено обучение, възможности за професионално развитие в динамична среда и възнаграждение, съответстващо на постигнатите резултати.

| НАЧАЛО | УСЛУГИ | КЛИЕНТИ | РАБОТА | КОНТАКТ |

Инфотрейд ЕООД – финансово-счетоводни и одиторски услуги

Инфотрейд предоставя професионални одиторски услуги в съответствие с конкретните изисквания на клиента. Одиторската методология се основава на специфичните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези услуги включват:

– одит на финансовите отчети, изготвени съгласно НСС, МСФО , както и на консолидирани финансови отчети, изготвени в съответствие със счетоводната политика на групата; – ограничен преглед на финансови отчети, изготвени съгласно НСС, МСФО и както и на консолидирани финансови отчети , изготвени в съответствие със счетоводната политика на групата; – трансформация на финансови отчети; – вътрешен одит; – преглед и оценка на счетоводните и вътрешноконтролните системи;

– ангажименти за компилиране на финансова информация и договорени процедури

» Счетоводни услуги

Изходни позиции при взаимоотношения с клиентите:

Предимствата на дългогодишния опит в счетоводно обслужване , натрупания авторитет и имидж в работата с държавните институции на специализираното ни предприятие за счетоводство, в съчетание с инвидиуалните потребности на всеки отделен клиент, гарантира разумна цена ,достатъчно спокойствие, увереност и придвидимост при водене на счетоводството и определяне на данъчните задължения

Поемане на ангажимент:

Осигуряване на индивидуален подход, включващ:

1. Първоначална оценка на счетоводната система и адекватността й на осъществяваните търговски операции

2. Изследване и оценка на материалните и документални потоци

3. Съвместно решение с клиента, отностно организацията на текущото счетоводно отчитане, което би могло да се реализира по различен начин като:

  – в офиса на Инфотрейд

  – в офиса на клиента от служители на дружеството ни

  – в офиса на клиента с частично или цяло използване на персонала, нает от клиента

Отговорности:

Отговорността за воденето на текущото счетоводно отчитане е на счетоводното предприятие като в рамките на задълженията се включва и представителството на клиента пред различните държавни институции-Национална Агенция по Приходите, Национален Статистическси Институт и др.

» Данъчни услуги

Спектърът от предлаганите услуги включва:

 • Цялостна предварителна оценка на данъчните рискове:

Детайлен преглед на търговската и счетоводна документация на клиента и експертен анализ на рисковите моменти.

 • Анализ и оценка на данъчните аспекти по конкретни договори и сделки
 • Съдействие при избора на подходящи схеми за инвестиране и при съставяне на инвестиционни и бизнес проекти
 • Представителство пред органите на данъчната администрация, включително и в процеса на данъчни ревизии и проверки
 • Регистрация и дерегистрация по различни данъчни режими и закони
 • Обжалване на данъчно-ревиозионни актове и експертна оценка на констатациите им
 • консултации по конкретни данъчни въпроси и решаване на специфични казуси
 • детайлен коментар на данъчното отражение на дадена стопанска операция и анализ на алтернативните решения

комплексно данъчно обслужване, включващо гореспоменатите услуги .

» Правни услуги

Обхват:

 • търговско право
 • трудово право
 • административно /включително данъчно/ право

» Специални услуги

 • фирмерно представителство:
 • представителство на адрес, процесуално представителство , изготвяне на годишни финансови отчети и данъчни декларации-подходящо за новосъздадени фирми в процес на разрастване и развитие.
 • финансови-счетоводни експертизи
 • Счетоводно менажиране (съобразено с конкретните изисквания на клиента)

внедряване и управление на счетоводна система (вкл. въвеждане и подръжкана счетоводен софтуер)

подбор и обучение на счетоводен персонал

| НАЧАЛО | УСЛУГИ | КЛИЕНТИ | РАБОТА | КОНТАКТ |

Инфотрейд ЕООД – финансово-счетоводни и одиторски услуги

“Инфотрейд” ЕООД е регистрирано с Решение №47/7.01.1997г на Пловдивския Окръжен Съд по фирмено дело №31/1997г; Адрес: 4003 Пловдив ул.Брезовска №34 ет.3; БУЛСТАТ 115103199 Бизнес сектор: финансово-счетоводни, одиторски, консултански услуги.

Работим с желание и отдаденост за финансовия успех на всички наши клиенти като се стараем да удовлетворим индивидуалните им изисквания. Тяхната сигурност е наш основен приоритет.

Силното убеждение в нашите цели и визия ни дава увереност, че сътрудничеството ни ще допринесе за успешното развитие на Вашия бизнес.

Димитър Лулчев, Д.Е.С.

| НАЧАЛО | УСЛУГИ | КЛИЕНТИ | РАБОТА | КОНТАКТ |

Infotrade Ltd.

Investing in ambitious employees is one of the main principles in the policy of the company. We are constantly searching for responsible, loyal and resourceful professionals to join our young and motivated team. The company offers in-the-job training, opportunities for professional development in a dynamic environment, and remuneration according to the achieved results.

| HOME | SERVICES | CLIENTS | JOBS | CONTACTS |

Infotrade Ltd.

Infotrade provides professional auditor’s services in accordance with the particular requirements of the client. The methods of auditing are based on the specific provisions and requirements of the International Auditing Standards. The services we provide include:

– audit of financial reports, prepared in compliance with NAS (National Accounting Standards), ISFA (International Standards for Financial Accounting), as well as audit of consolidated financial reports prepared in accordance with the accounting policy of the entity;

– partial audit of financial reports prepared in conformity with NAS, ISFA, as well as partial audit of consolidated financial reports prepared in accordance with the accounting policy of the entity;

– transformation of financial reports; – internal audit;

– review and assessment of the systems of accounting and internal control;

– undertaking to compile financial information and contracted procedures

» Accounting services

Initial position in our relations with clients:

The benefits of experience in accounting services, the prestige and good standing of our specialized accounting company in our work with state and government institutions, coupled with our concern for the individual needs of each client, guarantee, at a reasonable price, ease, confidence and predictability in managing the accounting of our client and determining their tax liabilities.

Committing ourselves:

Ensuring an individual approach, including:

1. initial assessment of the accounting system used and its adequacy to the performed commercial activity

2. investigation and assessment of the material and documental flows

3. deciding, together with the client, on the organization of the current accounting and book-keeping, which can be performed in various ways, such as:

– in the ‘Infotrade’ office

– in the office of the client by our employees

– in the office of the client using, in part or in whole, staff employed by the client.

Responsibilities:

It is the responsibility of the accounting company to manage the current accounting and book-keeping of the client. Our responsibilities also include representing the client before various state institutions, like the National Revenue Agency, the National Institute of Statistics, etc.

» Tax services

The range of services we provide includes:

 • Thorough preliminary assessment of tax risks:

Detailed review of the commercial and accounting documentation of the client and expert’s analysis of the possible risks.

 • Analysis and assessment of the tax aspects of certain contracts and transactions
 • Assistance in choosing appropriate investment schemes and in preparing investment and business projects
 • Representation before tax authorities, including during tax audits and inspections
 • Registration and de-registration under various tax laws and brackets
 • Appealing tax-audit statements and resolutions, and expert assessment of their findings and conclusions
 • Advice and consulting on specific tax issues and solving specific cases
 • Detailed comment on the tax effect of a certain business transaction and analysis of alternative solutions
 1. Subscription service /provided on a regular basis/

Complete tax service, including the aforesaid services.

» Legal services

Scope:

 • Commercial Law
 • Labour Law
 • Administrative Law /including Tax Law/

» Special services

 • Company representation:
 • Representation at an address, legal representation, preparing annual financial reports and tax returns – suitable for newly incorporated companies in the process of expansion and development.
 • Financial-accounting expert appraisal
 • Accounting management (in accordance with the specific requirements of the client)

Introduction and management of an accounting system (incl. introduction and maintenance of accounting software),

Selection and training of accounting staff

| HOME | SERVICES | CLIENTS | JOBS | CONTACTS |
front-page1

Нашите предимства

 • дългогодишен опит в счетоводното обслужване
 • индивидуален подход и покриване на всички нужди на клиента
 • опит с фирми от всички области на бизнеса
 • разумна цена на предлаганите услуги

прочетете още

__________________

Ние се развиваме благодарение на доверието на нашите клиенти

Д. Лулчев, Д.Е.С.
(Управител на Инфортрейд)