Инфотрейд - счетоводни услуги
Вашият бизнес е в сигурни ръце!

УслугиСЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ И РАБОТНИ ЗАПЛАТИ


Текущо счетоводно отчитане, годишно приключване, личен състав и работни заплати.

 • Абонаментно счетоводно обслужване
 • Счетоводно обслужване на физически лица
 • Еднократни счетоводни услуги
 • Личен състав и работни заплатиФИНАНСОВ ОДИТ И КОНСУЛТАЦИИ

 • Одиторски услуги
 • Структуриране и внедряване на системи за счетоводна отчетност
 • Консултански услугиАДМИНИСТРАТИВНО – ПРАВНИ УСЛУГИ

 • Услуги при започване на нов бизнес
 • Други административни услуги
 • Данъчно представителство
 • Инвестиции в недвижими имоти